Hoppa till innehållet

Läs mer om mätningar

Den senaste mätningen av strålningsreduceringen gjordes hos företaget Verkotan i Finland. Nedan kan du se ett utdrag ur sammanställningen som visar att strålningen från mobilen minskar med 90,7-98,9% vid de olika mätpunkterna runtom telefonen när mobilskalet sitter på. Även det så kallade SAR-värdet (SAR=Specific Absorption Rate) reducerades med upp till 95%. Alla undersökningar har övervakats och utvärderats under ledning av en oberoende professor – Olle Johansson, tidigare verksam vid Karolinska Institutet och Kungl. Tekniska Högskolan.

I denna video kan du se honom berätta mer